tgs osgb
tgs osgb
tgs osgb
TANZER GÜL
ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
İş sağlığı ve güvenliği, sanayileşme sonrası ortaya çıkan ve sanayinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün daha da önem kazanan bir çalışma alanıdır. İş güvenliğinin amacı iş yerinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının hazırlanmasıdır. Günümüzde çalışma yaşamını etkileyen pek çok risk vardır. Bu riskler hem iş göreni hem işvereni ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Avrupa Birliğine uygun yasalar altında 4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanunlara bağlı yönetmeliklerde görüldüğü gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği'ne verilen önem artırılmıştır. Yeni 6331 sayılı kanunumuzun 4. ve 19. Maddeleri gereğince işverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri genel olarak şu şekilde belirlenmiştir. "İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler." 4857 sayılı iş kanunun ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun uygulanmasında yol göstermek amacıyla çıkarılan yönetmeliklerde bu konuyla ilgili ayrıntıları bulmak mümkündür. Tanzer Gül Özel Sağlık Hizmetleri & İş Güvenliği tüm işyerleri, oteller ve fabrikalara 4857 sayılı iş kanununa ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı mevzuat ve yönetmeliklerde TSE, ISO ve OHSAS kapsamında yaptırılmakla yükümlü olunan bütün sağlık ve mühendislik hizmetlerini vermek amacıyla kurulmuştur.